Who Shot The Sheriff

Operation “Who shot the Sheriff” Den 2.oktober 2021 gennemførte vi operation “Who Shot The Sheriff”. En større og international plan, hvor planen var at putte hele Danmark (minus Bornholm) under et stort tykt blåt felt. Planen blev udtænkt, og keys blev samlet og et større logistikarbejde blev sat i værk, for at få transporteret de… Continue reading Who Shot The Sheriff